Gizlilik Politikası

Genel bakış

shop.naturenurture.com.tr Web sitemizi ("Web Sitesi") kullanan herkesin gizliliğine saygılı olmaya ve topladığımız ve/veya veri toplama sürecimizin bir parçası olarak kullandığımız ve/veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz her tür kişisel bilginin korunmasına son derece özen göstermektedir. Bu tür kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası koşul ve şartları çerçevesinde toplanacak ve/veya kullanılacaktır. Gizlilik Politikası, Web Sitesi Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bilginin Toplanmasına ve Kullanımına Açık Rızanız

Ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb. kişisel bilgiler ile IP adresi, İnternet alanı veya tarayıcı, başvuran ya da kullanıcı aracısı bilgileri gibi demografi ve profil bilgileri veya çerezler ya da bize sağlayacağınız diğer bilgiler gibi veri toplama sürecimizle ilgili diğer bilgileri ("Kişisel Bilgiler”) işbu Gizlilik Politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde toplama hakkımız saklıdır.

WEB SİTESİNE ERİŞİM SAĞLAMAYI TERCİH ETMEKLE, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN WEB SİTESİNE ERİŞİM YA DA SİTENİN KULLANIMI SONUCUNDA İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASINA UYGUN BİÇİMDE TOPLANMASI, İLETİMİ, İŞLENMESİ, KULLANIMI VE SAKLANMASINA AÇIKÇA RIZA GÖSTERMİŞ VE BUNA MUTABIK KALMIŞ SAYILIRSINIZ. BU FİİLLERİN HERHANGİ BİRİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE YA DA HEM İÇİNDE HEM DE DIŞINDA, YASAL KORUMANIN BU KADAR SIKI OLMADIĞI BAŞKA YARGI BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR. İşbu Gizlilik Politikasının herhangi bir koşul ya da şartı üzerinde mutabık değilseniz ya da herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Web Sitesine erişim sağlamayın ve bizimle doğrudan iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan memnun oluruz. Web Sitesine erişerek ya da Web Sitesini kullanarak, Nature&nurture’e Kişisel Bilgilerinizin burada belirtilen amaçlarla kullanımına yönelik münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, telifsiz ve daimi bir lisans vermiş sayılırsınız.

Verilerin Toplanması / Kullanımı

Normal veri toplama sürecimizin bir parçası olarak, Web Sitesi tarafından, bilgisayarınıza sizi tanıma ve/veya oturumların geçerliliğini izleme amaçlı "çerezler" yerleştirilebilir. Çerezler, bir gezinme oturumu sırasında sunucudan gönderilen küçük veri metni dosyalarıdır. Çerezler tipik olarak bilgisayarın sabit diskinde saklanır ve Web siteleri tarafından sürekli bir bağlantıyı simüle etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca, Web Sitesinde reklam göstermek üzere üçüncü bir firmadan hizmet alma hakkımız da saklıdır. Bu reklamlar da çerezler içerebilir. Web Sitemizin diğer bölümlerinde de çerezler kullanılabilmekle birlikte, reklam banner'ları veya diğer üçüncü taraf kaynaklardan alınan çerezler söz konusu üçüncü kişilerin herhangi biri tarafından toplanabilmekte olup, tarafımızın bu süreçlere herhangi bir şekilde doğrudan erişimi ya da bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü söz konusu değildir.

Sunucumuzla ilgili sorunların belirlenmesi, sisteminizden sunucumuza başvuru yönteminin belirlenmesi ve Web Sitesi, sunucu ya da Web Sitesini destekleyen diğer elektronik sistemlerin işleyişi açısından gerekli birçok Web tabanlı ya da diğer bilgileri sağlamak üzere IP adresiniz ve tarayıcı bilgilerinizden (kullanıcı aracıları) yararlanılmaktadır. Bahsi geçen türdeki bilgilerin herhangi birinin düzenli aralıklarla arşivlenebileceği unutulmamalıdır.

Demografik veriler ile profil verileri de Web sitesi üzerinden ya da tarafından toplanabilir. Bu veriler, strateji oluşturma ve hizmet önceliklendirme amaçları ile kullanılmaktadır. Bu bilgiler, genel, kimlik belirtmeyecek ve toplam bazda olmak üzere çeşitli zamanlarda reklamcılar ve diğer taraflarla paylaşılabilir. İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar haricinde, toplanan Kişisel Bilgilerin hiçbiri tarafımızdan satılmayacak, verilmeyecek, paylaşılmayacak ya da ifşa edilmeyecektir.

Bilgilerinizi bize hukuk müşavirliği hizmeti veren kurumlarla paylaşma hakkımız saklıdır. Nature&Nurture  başka şirketle birleşmesi ya da varlıklarının, Web Sitesinin veya faaliyetlerinin devri halinde, Kişisel Bilgilerinizin bu işlemlerle bağlantılı olarak ifşası ya da devrine ilişkin haklarımız saklıdır.

Kullanıcı ya da ziyaretçi tarafından özel olarak talep edildiği takdirde, tarafımıza sağlanan müşteri iletişim bilgilerinin şirketimiz ve hizmetlerimizle ilgili kullanımı söz konusu olabilecektir. Müşteri iletişim bilgileri, ayrıca, müşterinin açık rızasının varlığı halinde mevzuata uygun olarak, gerekli durumlarda kullanıcı ya da ziyaretçi ile iletişime geçilmesi amacıyla da kullanılacaktır.

Nature&Nurture , faaliyet gösterdiğimiz herhangi bir ülkedeki yasaların gerektirmesi ya da idari veya resmi kurumlarca talep edilmesi halinde ve bunun şirket, bağlı şirket, müşteri, ziyaretçi, ortak ya da varlıklarımızın (Web Sitesi dahil) herhangi birine ya da diğer kişilere yönelik bir suçun araştırılması açısından gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanması halinde Kişisel Bilgilerinizi izniniz olmaksızın ifşa edecektir.

Kişisel Bilgilerin Üçüncü Tarafların Erişimine ya da Üçüncü Taraflarca Kullanıma karşı Korunması

Kişisel Bilgilerin tamamı tarafımızca güvenli bir sunucuda saklanmakta ve Kişisel Bilgilerin kazara veya yetkisiz erişim, silinme, kullanım, değişiklik ya da ifşadan korunması amacıyla özel tasarlanmış prosedürlerin kullanılmasına çalışılmaktadır. Kişisel Bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikasına uygun biçimde gizli tutulmasını sağlamaya ve bunların yasadışı ya da kazara silinmesi, kazara kaybı, yetkisiz ifşa ya da erişim, veya diğer yasadışı işlemlere karşı korunması için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulamaya alınması konusundaki çabalarımız sürecektir. Tüm Kişisel Bilgilere yönelik ticari açıdan makul güvenlik önlemlerini almaya çaba gösterecek olmamıza rağmen, Web Sitesi ziyaretçileri ya da kullanıcıları, Nature&Nurture bilgi ya da verilerin Web Sitesi ya da diğer her tür elektronik imkan veya ortam üzerinden aktarımını kontrol etmediğini kabul eder.

Gizlilik Sözleşmesinde Değişiklik

Sistemlerimiz ve hizmetlerimiz üzerinde size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla sürekli değişiklikler ve iyileştirmeler gerçekleştirdiğimizden, işbu Gizlilik Politikalarında da çeşitli zamanlarda değişikliğe gidilmesi gerekli olabilmektedir. Bu yüzden, işbu Gizlilik Politikası içeriği üzerinde herhangi bir şekil ve zamanda revizyon ya da değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Web Sitesinin herhangi bir kısmını Gizlilik Politikası hakkında bir değişiklik bildirimini müteakip kullanımınız ve/veya kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz şeklinde değerlendirilecektir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Web Sitesi üzerindeki linkleri tıklamak suretiyle üçüncü taraf Web sitelerine erişim sağlamanız mümkün olabilir. Ancak, herhangi bir diğer Web sitesi, bunların ilgili gizlilik politikaları ya da diğer içerikleri veya bu sitelerin kendi ziyaretçi ya da kullanıcılarına ait bilgileri ne şekilde kullandıkları hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Gizli Bilgilerinize ne şekilde muamele edildiğine dair söz konusu Web sitelerin gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle öneririz.

Teminat Olmaması

Kullanıcı, web sitesinin herhangi bir kişisel bilginin kontrolü, toplanması, düzeltilmesi, erişimi, işlenmesi, kullanımı, saklanması, korunması ya da iletim kabiliyetine ya da uyguladığı güvenlik önlemlerinin mevcudiyeti ya da etkinliğine ilişkin herhangi bir teminat, garanti ya da beyanatta bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu bilgiler üzerinde yetkisiz ya da tarafımızdan yetkilendirilmemiş herhangi bir taraf veya web sitesinde yer alan kişisel bilgiler üzerinde sisteme yerleştirilmiş virüs, solucan ya da diğer zararlı unsurlar ve bunların muhtemel etkileri neticesinde gerçekleşecek erişim, ifşa, kullanım ya da değişikliklerden kaynaklanabilecek tazminat talepleri, kayıplar, zararlar vb.'den dolayı Nature&Nurture'ın herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini kabul eder. Web sitesine erişim sağlamakla ve bunu kullanmakla bu riskleri anladığınızı ve bunları aldığınızı kabul etmiş sayılırsınız.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Web sitesi ile bağlı şirketleri, ortakları ve ilgili çalışan, yetkili, direktör ya da sigorta acenteleri, hiçbir durumda, tarafımızdan elde edilen ya da web sitesi erişiminiz ya da kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanımı, aktarımı, işlenmesi ya da saklanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maliyet, zarar (özel, tesadüfi, dolaylı zararlar ya da cezai tazminatlar dahil) ya da yükümlülükten dolayı tarafınıza karşı sorumlu olmayacaktır.

Tabi Olunan Kanun ve Yetkili Mahkeme

İşbu Gizlilik Politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Nature&Nurture’a yönelik ya da Web Sitesini kullanımınızla herhangi bir şekilde ilişkili talep, dava ya da uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak, söz konusu talep, dava ya da uyuşmazlıklarla ilgili yargı kararları Türkiye Cumhuriyetinde alınacaktır.

HABERDAR OLUN

Nature&Nurture dünyasına sen de katıl, yeni ürünleri ve haberleri kaçırma!